Bu Proje, Giresun Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği(HEGEM) tarafından yürütülmektedir.